π’π”ππ‹π„πŒπ„ππ“πŽ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/SUP_HCYO.pdf

π’π”ππ‹π„πŒπ„ππ“πŽ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/SUP_HCYO.pdf

π’π”ππ‹π„πŒπ„ππ“πŽ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/SUP_HCYO.pdf

π’π”ππ‹π„πŒπ„ππ“πŽ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/SUP_HCYO.pdf

π’π”ππ‹π„πŒπ„ππ“πŽ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/SUP_HCYO.pdf

πŒπˆπ‚π‘πŽπ…πˆππ€ππ™π€π’ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M177.pdf

πŒπˆπ‚π‘πŽπ…πˆππ€ππ™π€π’ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M177.pdf

πŒπˆπ‚π‘πŽπ…πˆππ€ππ™π€π’ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M177.pdf

πŒπˆπ‚π‘πŽπ…πˆππ€ππ™π€π’ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M177.pdf

πŒπˆπ‚π‘πŽπ…πˆππ€ππ™π€π’ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M177.pdf

πŒπˆπ‚π‘πŽπ…πˆππ€ππ™π€π’ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M177.pdf

πŒπˆπ‚π‘πŽπ…πˆππ€ππ™π€π’ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M177.pdf

πŒπˆπ‚π‘πŽπ…πˆππ€ππ™π€π’ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M177.pdf

πŒπˆπ‚π‘πŽπ…πˆππ€ππ™π€π’ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M177.pdf

πŒπˆπ‚π‘πŽπ…πˆππ€ππ™π€π’ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M177.pdf

πŒπˆπ‚π‘πŽπ…πˆππ€ππ™π€π’ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M177.pdf

πŒπˆπ‚π‘πŽπ…πˆππ€ππ™π€π’ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M177.pdf

πŒπˆπ‚π‘πŽπ…πˆππ€ππ™π€π’ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M177.pdf

πŒπˆπ‚π‘πŽπ…πˆππ€ππ™π€π’ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M177.pdf

πŒπˆπ‚π‘πŽπ…πˆππ€ππ™π€π’ - π„πƒπˆπ‚πˆπŽπ πŒπ„π’ 𝐃𝐄 π€π†πŽπ’π“πŽ 𝐃𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟎

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐋𝐄𝐄𝐑 π‚πŽπŒππ‹π„π“πŽ:

https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M177.pdf

EQUILIBRUIM FINANCIERO

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

βœ… Webinar: “Reactivación Económica y Perspectivas para el 2021”
Equilibrium Financiero los invita a participar del Webinar gratuito que estaremos realizando.
πŸ“… Se llevará a cabo el día miércoles 09 de Setiembre a las 05:00 p.m. a través de la plataforma Zoom y del Facebook live de Equilibrium Financiero.
Tendremos como invitado al reconocido Economista:
Juan Jose Marthans Leon
Actual Presidente Ejecutivo de Globokas Peru S.A, Director del área de economía en el PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, se desempeñó como Superintente de la S.B.S, Director del Banco Central de Reserva del Perú y Director en INDECOPI.
Esta reconocido dentro de los 20 economistas más importantes de la historia del Perú por su aporte al sector financiero y económico.
Registro Gratuito aquí πŸ‘‡πŸΌ
Veremos todos los temas económicos que nos depara en el 2021, conversaremos sobre el nuevo MMM presentado por el MEF, las proyecciones de las instituciones internacionales sobre la reactivación del Perú entré otros temas sumamente importantes.
Con la colaboración de la revista Micro Finanzas
Los esperamos.
Equilibrium Financiero.

LOS TRASTORNOS MENTALES EN AMÉRICA LATINA SE AGRAVARON POR LA PANDEMIA

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

LEYENDA: Trabajó durante más de seis años con adolescentes, y en los últimos dos años lo hace con profesionales y jóvenes mayores. Es psicoterapeuta en Consejería y Orientación Familiar. Escribe temas especializados con la atención y calidad de los clientes.
Ahora existe una gran necesidad de tratar a cientos de personas afectadas por la ansiedad, el estrés y el aislamiento

πˆππ‚π‹π”π’πˆπŽΜπ π…πˆππ€ππ‚πˆπ„π‘π€, ππ‘πˆπŽπ‘πˆπƒπ€πƒ 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐋𝐀 π“π‘π€ππ’π…πŽπ‘πŒπ€π‚πˆπŽΜπ πƒπˆπ†πˆπ“π€π‹

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

Registro Conferencia - Ingreso Gratuito

La Universidad ESAN y el Instituto Transformación Digital para el Desarrollo han formado una alianza para conducir un ciclo de conferencias destinadas a crear conciencia y a plantear soluciones que nos permitan afrontar adecuadamente el impacto que tendrá en nuestra sociedad la crisis actual considerando a las tecnologías digitales como parte integral de este proceso.
Esta quinta conferencia abordará sobre la inclusión financiera, que es una prioridad en la agenda de muchos países y el Perú no es una excepción, por eso es importante sumar esfuerzos para lograr que la inclusión financiera tome ventaja de las tecnologías existentes para hacerla masiva, viable económicamente y sostenible en el tiempo.
πˆππ’π‚π‘πˆππ‚πˆπŽΜπ:

ASAMBLEA ALIDE

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

En el 2018 se realizó la 48ª Reunión Ordinaria de la Asamblea General de ALIDE (Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo), donde participó Juan Mata de FEDECRËDITO (Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores) de El Salvador.

TECNOLOGÍA DIGITAL

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

Expertos en Tecnología Digital Eddy Morris de la Universidad ESAN y expositor Samuel Sánchez, en el Seminario “Transformación digital en instituciones Financieras” realizado en febrero de 2010, certamen organizado por el Centro de Desarrollo Emprendedor.

CRÉDITOS Y COBRANZAS

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

En 2017 se realizó el Primer Congreso Latinoamericano de Crédito y Cobranza en Lima. Entre los ponentes participaron Javier Salinas; José Carlos Molina; y Ramón Heredia, director del Digital Bank de Chile.

BANCA HONDUREΓ‘A

Escrito por CΓ©sar Martinez. Publicado en Agosto 2020

Daniel Zepeda y Julissa Flores del Grupo Financiero Atlántida de Honduras. El grupo está conformado por empresas líderes, las cuales brindan soluciones integrales a sus clientes en los rubros de banca, seguros, pensiones y cesantías, leasing, almacenamiento general, casa de bolsa y procesamiento de tarjetas de crédito.